Ефективність застосування топічного кортикостероїдного препарату «Флікс» при лікуванні секреторного середнього отиту у дітей

Вступ

Лікування гострих захворювань верхніхдихальних шляхів, особливо у дитячому віці, залишається невирішеною проблемою сучасної оториноларингології. Висока частота їх виникнення при різних патологічних процесах, у тому числі алергічних, у приносових пазухах та інших відділах дихальних шляхів, особливо при малоефективній терапії, вимагає пошуку нових підходів з метою підвищенняранньої діагностики та ефективності лікування цих захворювань [6,9].

Інформація для фахівців сфери охорони здоров'я!

Натиснувши кнопку "підтверджую" Ви погоджуєте, що є фахівцем сфери охорони здоров'я, ознайомилися та зрозуміли цей текст.

ПЕРЕПРОШУЄМО

але вам заборонений доступ до змісту сайту

Прокрутка до верху