Ензібар Тібіар

Зміст

 1. Орієнтація на патофізіологію хронічного риносинуситу та системна ферментотерапія: огляд. Амріта Шрівастава, Віджай Шукла, Гаутам В. Дафтарі
 2. Трипсин, бромелаїн і рутозид при стоматологічних патологіях – синергічна дія та якісний метааналіз досліджень, ініційованих дослідниками
 3. Порівняльна ефективність бромелаїну та ацеклофенаку в усуненні післяопераційних запальних ускладнень при хірургічному видаленні нижнього ураженого третього моляра: рандомізоване контрольоване потрійне сліпе клінічне дослідження. Айшварія Ашок Гупта, Раджанікант Камбала, Нітін Бхола і Аненд Джадхав.
 4. Післяопераційне загоєння після хірургічного видалення третього моляра нижньої щелепи: порівняльне дослідження двох протеолітичних ферментів. С. Тхарані Кумар, Р Ашок Прасанна, Джошуа Рохан Кірубанандан У Елавейні, С Прасанна Деві, Муралі Баласубраманіам.
 5. Рандомізоване клінічне дослідження для оцінки ефективності та переносимості трипсину, хімотрипсину порівняно з серратіопептидазою, а також з трипсином, бромелаїном, рутозидом при лікуванні ран. Чанданвале А, Лангаде Д, Сонавана Д, Гавай П.

Орієнтація на патофізіологію хронічного риносинуситу та системна ферментотерапія: огляд. Амріта Шрівастава, Віджай Шукла, Гаутам В. Дафтарі

Хронічний риносинусит (ХРС) є поширеним станом, який значно впливає на якість життя та збільшує економічний тягар. Медикаментозні методи лікування ХРС обмежені. Більшість препаратів, які зараз використовуються, спрямовані переважно на симптоматику, а не на патофізіологію. Оскільки стає доступно все більше інформації, є краще розуміння основних механізмів, що призводять до розвитку ХРС.

Це також дозволяє нам ідентифікувати мішені для ефективної терапії ХРС. Ферментно-флавоноїдна комбінація трипсин-бромелаїн-рутозид має кілька механізмів для протидії деяким із відомих основних патофізіологічних шляхів у розвитку ХРС. Розглянуто комплексну протизапальну, протинабрякову, фібринолітичну, вазопротекторну та антиоксидантну дії комбінації, що може бути корисно для лікування ХРС. Потенціал для терапії ХРС обговорювався в цьому огляді.

International Journal of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery Srivastava A et al. Int J Otorhinolaryngol Head Neck Surg. 2022 Jul;8(7):621-627. Режим доступу https://ijorl.com/index.php/ijorl/article/view/3561

Трипсин, бромелаїн і рутозид при стоматологічних патологіях — синергічна дія та якісний метааналіз досліджень, ініційованих дослідниками

InternationalJournal of Scientific ReportsTiwari Set al. Int J SciRep. 2022Oct;8(10):308-312

Реферат.

Запалення, яке проявляється болем та набряком, є основою різноманітних стоматологічних патологій, таких як карієс і пульпіт. Запалення також пов’язане з пошкодженням тканин під час хірургічних втручань, наприклад з видалення зуба, лікування кореневого каналу або видалення третього моляра.

При лікуванні стоматологічних патологій використовуються різні препарати, які допомагають зменшити запалення. У цій статті описано механізм дії трипсину, бромелаїну та рутозиду, щоб показати їхню клінічну користь.

Щоб продемонструвати порівняльну користь комбінації трипсину, бромелаїну та рутозиду, було проведено пошук літератури для реальних досліджень, ініційованих дослідниками.

Проведено якісний аналіз цих досліджень. Усі 7 наукових робіт, зазначених у літературі, були контрольованими клінічними дослідженнями, у яких за ефективністю і безпекою порівнювали комбінації трипсину, бромелаїну та рутозиду з нестероїдними протизапальними препаратами, такими як диклофенак, а також з іншими протизапальними ферментами, такими як комбінація трипсин-хімотрипсин або серратіопептидаза.

Усі дослідження продемонстрували ефективність комбінації трипсину, бромелаїну та рутозиду. За результатами огляду додатково підкреслено значення та місце комбінації трипсин-бромелаїн-рутозид у терапії стоматологічних патологій.

Режим доступу https://www.sci-rep.com/index.php/scirep/article/view/1109/594

Порівняльна ефективність бромелаїну та ацеклофенаку в усуненні післяопераційних запальних ускладнень при хірургічному видаленні нижнього ураженого третього моляра: рандомізоване контрольоване потрійне сліпе клінічне дослідження. Айшварія Ашок Гупта, Раджанікант Камбала, Нітін Бхола і Аненд Джадхав.

Біль, набряк і тризм є передбачуваними наслідками хірургічного видалення уражених третіх молярів нижньої щелепи (M3M). Це дослідження мало на меті порівняти протизапальний потенціал бромелаїну та ацеклофенаку у зменшенні післяхірургічних ускладнень при екстракції імпактованого M3M.

Метод

У рандомізованому контрольованому потрійному сліпому клінічному дослідженні взяли участь 72 пацієнти, яким було хірургічно видалено імпактований M3M під місцевою анестезією. Було проведено рандомізацію, і суб’єктів порівну розподілили на групи А (контроль) і В (дослідження), які отримували ацеклофенак і бромелаїн відповідно. Основними змінними результатами були біль, набряк і тризм, оцінені на 2-й і 7-й дні післяопераційного періоду та порівняні з початковими значеннями. Вторинними змінними, які оцінювали, були необхідна кількість анальгетиків і частота побічних ефектів в обох групах протягом 7 днів після операції. Дані аналізували з рівнем значущості р < 0,05.

Результати

У групі B спостерігалося значне зменшення вираженості набряку та тризму порівняно з групою A на 2-й і 7-й дні після операції (р <0,001). Бромелаїн продемонстрував ефективність, подібну до аналгетичної, з незначною різницею порівняно з ацеклофенаком (р > 0,05).

Висновок

Це дослідження показало, що ефективність бромелаїну була порівнянна з ефективністю ацеклофенаку щодо зменшення запальних ускладнень після хірургічного видалення ураженого M3M. Бромелаїн можна вважати безпечною та потужною альтернативою ацеклофенаку, який регулярно використовується, коли йдеться про запалення після операції.

Опубліковано 24 січня 2022 р . doi:  10.17245/jdapm.2022.22.1.29.  Режим доступу https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8814724/

Післяопераційне загоєння після хірургічного видалення третього моляра нижньої щелепи: порівняльне дослідження двох протеолітичних ферментів. С. Тхарані Кумар, Р Ашок Прасанна, Джошуа Рохан Кірубанандан У Елавейні, С Прасанна Деві, Муралі Баласубраманіам.

 • Результати: Результати показали, що комбінація протеолітичних ферментів трипсину, бромелаїну та рутину краща, ніж серратіопептидаза.
 • Висновок: комбінація трипсину, бромелаїну та рутину може ефективно використовуватися в післяопераційних цілях для полегшення загоєння ран.

Опубліковано 28 серпня 2020 р. doi:  10.4103/jpbs.JPBS_87_20 Режим доступу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7595490/

Рандомізоване клінічне дослідження для оцінки ефективності та переносимості трипсину, хімотрипсину порівняно з серратіопептидазою, а також з трипсином, бромелаїном, рутозидом при лікуванні ран. Чанданвале А, Лангаде Д, Сонавана Д, Гавай П.

Adv Ther. Квітень 2017;34(4):1013. doi: 10.1007/s12325-017-0496-9.

 • Вступ: системна ферментна терапія може відігравати важливу роль у підтримці нормальних запальних процесів в організмі, а отже, вона сприяє підтримці та прискоренню загоєння. Ферменти розщеплюють пошкоджені клітини та некротичний матеріал і шляхом інактивації медіаторів і токсичних продуктів обмежують набряк і біль, тобто чинять протизапальну дію.
 • Метод: дослідження, проведене в медичному коледжі Гранта, Мумбаї, Індія, було клінічним випробуванням, у якому порівнювали ефективність і переносимість трьох груп ферментів для перорального лікування: таблеток, що містять трипсин, хімотрипсин (TC) (Chymoral Forte®); серратіопептидазу (S) 5 мг; трипсин 48 мг, бромелаїн 90 мг і рутозид 100 мг (TBR), для оцінки їхнього потенціалу загоєння хірургічних ран після ортопедичних операцій.
 • Результати: загалом 75 пацієнтів було обстежено, рандомізовано та розділено на три групи у співвідношенні 1:1:1, які отримували один з трьох засобів. У групі TC еритема значно зменшилася від 3,44 на 3-й день до 1,16 на 10-й день (p <0,01). Під час кожного наступного візиту було значно краще зниження балів еритеми в групі TC порівняно з групами S та TBR (p < 0,05). Зменшення показників місцевого подразнення, виділень з рани, набряку, ущільнення та болю при лікуванні у групі ТС наприкінці дослідження було значно вищим, ніж у двох інших групах. Крім того, у групі TC було продемонстровано значне зменшення болю за шкалою VAS (p <0,01).
 • Висновок: TC забезпечує краще усунення симптомів запалення після ортопедичних операцій порівняно з S та TBR, таким чином сприяючи кращому загоєнню ран. Для підтвердження висновків необхідні подальші дослідження.

Режим доступу https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27889883/

Інформація для фахівців сфери охорони здоров'я!

Натиснувши кнопку "підтверджую" Ви погоджуєте, що є фахівцем сфери охорони здоров'я, ознайомилися та зрозуміли цей текст.

ПЕРЕПРОШУЄМО

але вам заборонений доступ до змісту сайту

Прокрутка до верху