Уніфікований клінічний протокол

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Гострий риносинусит»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 85 від 11.02.2016

Проблема гострих запальних захворювань верхніх дихальних шляхів (ДШ), гострого риносинуситу (ГРС) зокрема, є однією з найактуальніших у сучасній клінічній медицині. Останніми роками спостерігається зростання частоти захворювань носа та приносових пазух, що проявляється збільшенням як абсолютних (захворюваності та поширеності), так і відносних (частка в структурі оториноларингологічної патології) показників. В Україні показник поширеності гострих ринітів, риносинуситів та ринофарингітів досяг 489,9 випадку на 10 000 населення, а захворюваність – 5–15 випадків на 1 000 населення залежно від сезону. Такі хворі становлять 60–65% амбулаторних пацієнтів спеціалістів-оториноларингологів.

Інформація для фахівців сфери охорони здоров'я!

Натиснувши кнопку "підтверджую" Ви погоджуєте, що є фахівцем сфери охорони здоров'я, ознайомилися та зрозуміли цей текст.

ПЕРЕПРОШУЄМО

але вам заборонений доступ до змісту сайту

Прокрутка до верху