Вступ

Лікування гострих захворювань верхніхдихальних шляхів, особливо у дитячому віці, залишається невирішеною проблемою сучасної оториноларингології. Висока частота їх виникнення при різних патологічних процесах, у тому числі алергічних, у приносових пазухах та інших відділах дихальних шляхів, особливо при малоефективній терапії, вимагає пошуку нових підходів з метою підвищенняранньої діагностики та ефективності лікування цих захворювань [6,9].

Пов'язані записи